Tao loạn lũng đoạn nhà nước

Link Video: https://youtu.be/EMav1ccSKac Sau vụ Việt Á làm bộ kít xét nghiệm dỏm, vụ Tân Hoàng Minh tuyên bố hủy đấu giá đất Thủ thiêm và FLC bán chui cổ phiếu trị giá ngàn tỷ, nay lại đến Bầu Thụy…