BBC Tiếng Việt tại London dừng hoạt động sau 70 năm

Link Video: https://youtu.be/iqKP0LiaOgc Ngày 24/9, VOA Tiếng Việt có bài “BBC Tiếng Việt nói lời từ biệt London sau hơn 70 năm” của nhà báo, biên tập viên Nguyễn Hùng – người từng làm việc cho BBC trong một thời…