Ba luật sư cùng bị bắt vì điều 331

Link Video: https://youtu.be/F8kcr2RFEuM Truyền thông Nhà nước trong những ngày qua loan tin đã có thêm ba luật sư bị bắt, trong đó hai người là Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ, có tên trong đơn tố cáo…