Tương lai của giới lãnh đạo Việt Nam

Link Video: https://youtu.be/GtzvyNo1G1M Truyền thông và các nhà bình luận quốc tế vẫn tiếp tục có những bài bình luận về các sự kiện và tình hình chính trị Việt Nam hiện nay. Ngày 13/3, Đài Á châu Tự Do…
Về hiện tượng ‘nịnh ông Trọng’

Link Video: https://youtu.be/nqcac0Gg6Ao Họ lấy một số bài viết của người này, người kia và bảo đó là nhân dân. Nếu tổ chức thăm dò dư luận một cách nghiêm túc … có lẽ sẽ có đến 99,9 % người…