Quyết định mới về kỷ luật đảng viên cao cấp

Ngày 16/6, BBC Tiếng Việt cho hay “Bộ Chính trị ra quyết định mới về kỷ luật đảng viên cấp cao, cho thấy điều gì?” Theo đó, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký Quyết định 165 của…
“Lò” cụ Tổng đốt Đào Ngọc Dung

Ngày 3/4, BBC Tiếng Việt cho hay “Ông Đào Ngọc Dung bị đề nghị kỷ luật, “lò” tiếp tục nòng”. Theo BBC, trong các ngày 2 và 3/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 39, với…