Kỷ cương hành chính chưa chào đời

Link Video: https://youtu.be/Z9K9SNzRo10 Ngày 27/11, blog Trân Văn trên VOA Tiếng Việt có bài “Gậy golf vừa vụt vào thể chế, vừa quất vào mặt thường dân”. Theo đó, Văn phòng Chính phủ tuần rồi gửi công văn hỏa tốc…