Chuyện gì đang xảy ra với “giới siêu giàu”?

Link Video: https://youtu.be/ErSuwR2QfDc Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang làm xã hội ‘bế tắc’, con người ‘bí bách’ thường dễ ‘nổi giận’, nhất là khi có những đối tượng và lý do thoả mãn. Dư luận và chính quyền…