GDP màu hồng và sự “tài tình” của Đảng!

Ngày 10/2, blog Tùng Phong trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận “Việt Nam: GDP và câu chuyện về những con số”. Theo tác giả, “một nửa sự thực” là chỉ số GDP và bình quân “GDP/đầu người” luôn…
Industrial production of Ho Chi Minh City decreases by nearly 50%

As the largest economic center in Vietnam, the industrial production index of Ho Chi Minh City decreased by 47.1% in the third quarter. Meanwhile, GDP in the third quarter of the city decreased by over 20%. Answering Zing’s question regarding…
Vietnam’s GDP decreases by 6.17% in 3rd quarter

The General Statistics Office of Vietnam (GSO) on September 29 released the latest data, showing that the country’s gross domestic product (GDP) in the third quarter of this year was estimated to decrease by 6.17% compared to the same period…