Bộ trưởng Hùng lại “nổ” đầu năm!

Bộ trưởng Hùng “Nổ” khai hỏa đầu năm! Trước khi làm  Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Viettel. Ông Hùng được nhiều…