Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bị đưa lên truyền thông châu Âu, với vai trò là người đứng đầu Chính phủ xã hội chủ nghĩa của một nước cộng sản độc tài

Link Video: https://youtu.be/5IvEqd5yGRY Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bị đưa lên truyền thông châu Âu, với vai trò là người đứng đầu Chính phủ xã hội chủ nghĩa của một nước cộng sản độc tài, ngay trong cuộc họp báo với…
Local EU statement on the recent conviction of Mr Le Dinh Luong

The EU Delegation notes the recent sentencing of Mr Le Dinh Luong under the national security provisions of the Penal Code to 20 years in prison, followed by five years of probation which follows the negative trend of repression against…