Đâu đó vẫn còn cái đói và nạn mù chữ

Link Youtube: https://youtu.be/sAga71ZcohA Ngày 29/8, tác giả Thành Lê có bài “Không còn nạn đói, nhưng đói vài tháng mỗi năm”, đăng trên một kênh truyền thông quốc tế tiếng Việt.   Theo tác giả, việc xóa đói hiện nay…