Đức cung cấp 66 xe bọc thép cho Ukraine

Đức sẽ cung cấp 66 xe bọc thép hoàn toàn mới cho Ukraine để vận chuyển quân đội của Kiev từ A đến B một cách an toàn. Chính phủ liên bang đã công bố điều này vào thứ Tư…