“Các công ty Nga bị đối xử như những người hủi”

Sàn giao dịch chứng khoán ở Moscow hiện đã đóng cửa gần 4 tuần. Robert Halver, người đứng đầu bộ phận phân tích thị trường vốn của Baader Bank, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức:…