Chùa Khmer Krom ở Vĩnh Long bị sách nhiễu

Link Video: https://youtu.be/qddBefB29Gs Ngày 5/12, RFA Tiếng Việt có bài “Chùa Đại Thọ vẫn tu tập bình thường dù chính quyền khai trừ sư trụ trì ra khỏi giáo hội”. RFA cho hay, mọi sinh hoạt tôn giáo, tu tập…