Vì sao quan chức thời nay không dám “đột phá”?

Link Video: https://youtu.be/oL6-eJBL-bk Trước thực trạng tham nhũng ngày càng trầm trọng đến mức độ lũng đoạn nhà nước, vì thế nhu cầu cải cách chính trị, cải cách thể chế đòi hỏi phải có những nhân tố con người…