Những tấm huân chương mờ ám

Link Video: https://youtu.be/iui3C2QCeTs Ông Nguyễn Phú Trọng ký vào Tấm huân chương nhân danh nhà nước Việt nam trao cho công ty Việt Á đã góp phần đáng kể cho công ty này phát tán hàng chục triệu bộ Kít…