Quy trình tệ hại làm hại ngành y

Link Video: https://youtu.be/atsgDdxBa9I Ngày 28/2, blog Trân Văn trên VOA có bài “Từ chuyện y tế: Nhân sự theo quy trình; và khốn khổ, chế đúng… quy trình!”, bình về tình hình y tế Việt Nam hiện nay. Tác giả…