Xử phạt nữ tài xế tự nhận cháu Tô Lâm

Tài xế nhận “Cháu Tô Lâm” lĩnh phạt 35 triệu đồng! Ngày 12/3, RFA Tiếng Việt loan tin “Nữ tài xế tự nhận là cháu Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi vi phạm, nhận mức phạt 35 triệu đồng”.…