Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bị hạ cấp

Link Video: https://youtu.be/t_g_03KhUC8 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Triệu Lập Kiên – vừa bị thuyên chuyển sang một vị trí thấp hơn, làm Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề về Biên giới và Đại…
Một vết nhơ khó rửa và số phận Phạm Bình Minh

Link Video: https://youtu.be/z-8NZXQSypE Ngày 7 Tháng Tư, khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi cơ quan này với 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống (trong đó có Việt Nam) và…