FLC owner Trinh Van Quyet is indebted

On 12/5, hundreds of investors at the FLC Ha Long project gathered at FLC’s headquarters in Cau Giay district, Hanoi to ask this corporation to pay profits according to the signed contract. According to many investors, for nearly 1 year,…
FLC – Trịnh Văn Quyết bị đòi nợ, đòi nhà

Ngày 12/5, hàng trăm nhà đầu tư tại dự án FLC Hạ Long đã tập trung tại trụ sở FLC (Cầu Giấy, Hà Nội) để yêu cầu tập đoàn này thanh toán lợi nhận theo đúng hợp đồng đã ký…