Chuyện vui đầu năm

Ngày 9/2, blog Ngô Nhân Dụng trên VOA Tiếng Việt có bài “Chuyện vui đầu năm”. Tác giả nhắc lại một câu chuyện trên báo cũ, 5 – 6 năm trước, kể: Ở tỉnh Bình Dương, một cô đi xe…