Cần ngăn chặn Dự luật An ninh Cơ sở nguy hiểm

Link Video: https://youtu.be/BY1HOC9f7FA Ngày 2/7, blog Lê Quốc Quân trên VOA có bài “Luật An ninh Cơ sở ngoắc thêm tròng vào cổ dân”. Theo đó, hơn 3 năm qua, 48.000 công an chính quy đã được đưa về cấp…