Bộ Tứ muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

Link Video: https://youtu.be/XfhvXOmbYn0 RFA Tiếng Việt ngày 24/6 có bài “Bộ tứ Mỹ, Nhật, Ấn, Úc cấp tập ghé thăm, Việt Nam hành động thầm lặng”. RFA dẫn lời một nhà nghiên cứu thạo tin Việt Nam cho hay, trong…