Хабек обменивается ударами с высокопоставленным представителем правительства

Критика курса Китай–Украина В Китае Роберт Хабек хочет провести кампанию за улучшение экономических отношений с Пекином. Вице-канцлер не стесняется в выражениях, и отношения Китая с Россией, в частности, являются бельмом на глазу для правительства Германии. Существуют также трения по таким…
Cuộc nội đấu trong Bộ Chính trị đang tiếp diễn

Ngày 21/6, BBC Tiếng Việt bình luận “Ông Đinh Tiến Dũng mất chức, điều gì đang xảy ra tại Bộ Chính trị?” Theo đó, ngày 21/6, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý để ông Đinh Tiến…
Putin và tuyên bố dối trá

Ngày 22/6, blog Trần Đông A trên VOA Tiếng Việt bình luận “Sự thật và dối trá qua chuyến thăm Hà Nội của Putin”. Theo tác giả, trong Tuyên bố chung giữa Putin và lãnh đạo Ba Đình, có 2…