Bộ Chính Trị dính “sinh tử phù” và bị Tô khống chế như thế nào?