Công an hay bất an?

Công an Việt Nam đang chứng minh hùng hồn họ là một lực lượng gây mất trật tự công cộng. Vụ công an ‘kiểm tra đột xuất’ độ tuổi của khán giả trong buổi chiếu phim 18+ tại rạp chiếu…
Вступление Швеции в НАТО возмутило посольство России

Объявленные контрмеры В прошлый понедельник Швеция преодолела последнее препятствие на пути к членству в НАТО. Посольство России в Стокгольме не совсем в восторге. Согласно докладу, Россия должна принять меры для минимизации возможных угроз. Посольство России в Швеции объявило о «контрмерах»…
VinFast帝国的悲剧

近日,越共官媒国报道VinFast集团数十亿美元的收入。 根据VinFast集团向SEC(美国证券委员会)报告的财务报告,该集团业务的营收约为12亿美元,但净亏损近24亿美元。 这意味着VinFast集团负责人范日旺(Phạm Nhật Vượng) 必须消耗 2越 盾才能赚取到1越盾。   另外,根据向 SEC 提交的报告,VinFast72%的收入主要是销售GMS(亦为范日旺持有的公司)汽车。如此一来,VinFast集团的实际损失大约超过30亿美元,但范日旺以GMS为掩护,弥补了部分损失,最终报告上显示的损失为24亿美元。   越共官媒国为VinFast打造光环   自2017年6月成立,至2023年底,VinFast集团累计亏损72亿美元,且其损失状态仍在继续。2020年VinFast集团亏损8亿美元;2021年亏损13亿美元;2022 年损失 21 亿美元。  2023 年尽管使用GMS 障眼法弥补了一些损失,但VinFast集团的账面上的亏损仍高达 24 亿美元。   截至2023年底,VinFast集团的债务总额高达82亿美元。可以说VinFast目前就是一个“债主”,不知道如何摆脱这种局面。 2024年VinFast计划扩大生产,其发展市场计划一度拓展至东南亚及印度。在印度第一期工厂投资额达5亿美元。在当前债务高筑的情况下,范日旺仍然扩大投资,显然不符合一般逻辑。   如果财务数据真的完全透明,VinFast集团的处境将会更加悲惨。去面VinFast集团计划到2024年实现盈亏平衡的目标,但以目前疯狂的投资方式,VinFast集团似乎无法完成这一目标。但越共官媒仍然为范日旺的投资进行粉饰,对市场经济规律表现出完全无知的态度。   VinFast集团正在寻求从世界各地的超级富豪投资者那里筹集资金,但从超级富豪那里拿到钱并不容易。这次富豪本身拥有一支优秀的市场研究人员和顾问团队,对市场投资也有深入的了解,范日旺的手段似乎无法期盼他们。且向超级富豪借钱往往会产生高利率,风险异常很大。  
Khi ngành tư pháp dung dưỡng cho hành vi “chạy án”

Đại án vỗ béo… chạy án! Ngày 27/2, blog Trân Văn trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận “Đại án vỗ béo… chạy án!” Tác giả nhắc lại việc bản thân đã đề cập đến sự bất nhất của…