“Qua” Vũ Trung Nguyên có truyền nhân là một Bộ trưởng!

Qua Vũ Trung Nguyên có truyền nhân là một Bộ trưởng!

Năm ngoái, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam đề xuất Chính phủ chi 350.000 tỷ đồng, tương đương với 14,5 tỷ đô la Mỹ, cho mục tiêu “chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn 2025 – 2035”.

Dự án này đã khiến cho xã hội tranh luận dữ dội. Nguyên nhân là bởi người dân không tin chính quyền Cộng sản có thể “chấn hưng” được điều gì. Việc chi ra một số tiền khổng lồ để “chấn hưng văn hóa”, có nghĩa là chính quyền Cộng sản đã gián tiếp thừa nhận, văn hóa Việt Nam đã xuống cấp, suy đồi. mà nói đến văn hóa, không thể  không nhắc đến đạo đức. Có thể nói, văn hóa và đạo đức như hình với bóng, hay là hai mặt của một đồng tiền.

Nguyên nhân chính của việc xuống cấp văn hóa, suy đồi đạo đức, là do bàn tay cai trị Đảng Cộng sản. Bởi cách cai trị của Đảng Cộng sản luôn hướng người dân đến con đường bất chính. Trong đó, luật pháp không nghiêm là nguyên nhân chính khiến cho xã hội mất niềm tin, và cái ác nảy nở. Nói đâu xa, cứ nhìn gương công an, gương quan chức, thì thấy, xã hội hội này không thể nào tốt lên được.

Giáo dục cũng là một nguyên nhân quan trọng góp phần vào việc xuống cấp đạo đức, và từ đó, văn hóa xã hội cũng không thể tốt đẹp hơn lên.

Được biết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dự tính, đến năm 2030, có 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ ba loại hình thiết chế văn hóa, như trung tâm văn hóa hoặc trung tâm văn hóa nghệ thuật, bảo tàng, thư viện. Cấp huyện và cấp xã có trung tâm văn hóa thể thao. 95% di tích quốc gia đặc biệt và 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo. Có ít nhất 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, được thụ hưởng, tham gia các hoạt động văn hóa.

Như vậy, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ chú tâm đến phần vật chất, còn phần con người không thấy nhắc đến. Lập ra dự án “chấn hưng văn hóa” mà bỏ qua phần con người, thì chắc chắn, việc chấn hưng này sẽ thất bại, và số tiền 350.000 tỷ đó sẽ đi về đâu thì ắt hẳn là không khó đoán.

Mới đây, ông Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời phỏng vấn một tờ báo trong nước về giải pháp thúc đẩy “công nghiệp văn hóa Việt Nam”. Ông nói “Việt Nam sẽ là trung tâm công nghiệp văn hóa của Đông Nam Á”.

Dự án này cũng tương tự như dự án kiếm 1.000 tỷ đô của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Nó chỉ thể hiện “bệnh hoang tưởng” của một ông lãnh đạo, chứ chẳng nói lên được điều gì khác. Nếu thực hiện, chắc chắn thất bại. Tiền thuế của dân bị đốt một cách lãng phí, nhưng chẳng mang lại kết quả gì.

Con người và xã hội Việt Nam, có thể nói là kém văn minh nhất khu vực. Rất nhiều người Việt tham lam, lừa lọc, trộm cắp, thiếu sự tử tế vv… khiến xã hội bất an. Người Việt ra nước ngoài thì bị khinh bỉ. Một xã hội như vậy, làm sao có thể trở thành “trung tâm công nghiệp văn hóa Đông Nam Á”?

Ngay bản thân ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng nhiều lần thể hiện cái văn hóa lùn của ông, đặc biệt là lần ông chiếm thảm đỏ khi đón tiếp Thủ tướng Malaysia. Với người đứng đầu Bộ Văn hoá như thế, thì không biết, ông làm sao để “chấn hưng” văn hóa?

Cái “hoang tưởng” của ông Nguyễn Văn Hùng, trong đó có sự gian trá. Bởi khi ông đưa ra một mục tiêu hoang tưởng, đi kèm với nó là một dự án lớn rút ruột ngân sách, thì đủ hiểu những toan tính của ông trong đó. Chỉ cần “ăn” một phần nhỏ trong số tiền ấy, thì cũng đủ cho cả dòng họ của các “quan Văn hoá” ăn nhiều đời không hết.

Những quan chức không có năng lực nhưng muốn thể hiện, thường cố làm những điều to lớn để gây tiếng vang. Những lãnh đạo như ông Hùng là dạng “sâu dân mọt nước”. Nếu để ông thực hiện chính sách này, thì tiền thuế của dân bị đem đốt một cách vô ích mà thôi.

Trà My – Thoibao.de

15.2.2024

Kasse animation 7.8.2023