Nguyễn T. Thanh Nhàn khuynh đảo BQP, Ngô X Lịch và Đinh T. Dũng tiếp tay!

Kasse animation 7.8.2023