Sự “vô minh” của quan chức Việt

Ngày 12/1, trên Facebook cá nhân của mình, Giáo sư Mạc Văn Trang có bài “Thử phân tích sự “vô minh” của các quan chức “bị lộ”’. Bài viết có thể tóm lược như sau: Theo Phật pháp thì vô…