Võ Thưởng bị Tổng biến thành kẻ vô hình!

Cái ghế Chủ tịch nước không ai thèm ngồi cũng có cái lý của nó. Đây là vị trí được xếp thứ 2 trong tứ trụ, nhưng thực quyền thì không có. Võ Văn Thưởng phải ngồi vào ghế Chủ…