Liệu “bác” Trọng có tự trọng?

Người có lòng tự trọng là người biết dẹp bỏ sự háo danh, ham muốn tầm thường, sẵn sàng chấp nhận chơi chung luật chơi với những người có địa vị thấp hơn mình. Tôn trọng cái chung, tôn trọng…
社会主义教育犹如“垃圾场”:师生分队大战!

12月4日晚,社交网络上出现一段视频,记录了一群学生将一名老师围堵在教室角落,且指着咒骂。 而这位女老师也不敢反抗,只是用手机录音。 班内一名学生甚至趴在地上“污蔑”老师对自己的不当行为,引来不少学生的咒骂和笑声。 随后网络上又多了一段视频,这段视频时长约1分钟,记录了一名女老师穿着凉鞋在教室里与一群学生打架,造成课堂混乱的场面。这些学堂场景被记录在两个短片中,老师不是老师,学生不是学生,根本看不到是校园的氛围,这就是所谓社会主义教育的可怕。 越南宣光省山阳县万富乡当局出来证实:女教师被一群学生围堵一事,发生于该乡的一所小学。时间原因据说是因为“音乐老师在与学生交流时多次说‘营销’及不当言论,她最近也因为这种行为而被学校警告。 多年来,越南教育解道德败坏,引起舆论高度关注,但情况却没有丝毫改变。越南历史上从来没有一个时期,老师的境地如此凄惨。为了谋生, 他们不择手段地赚钱,强迫学生学习更多课程,以便他们从中牟利。是谁把老师变成了这样子? 如果不是党,那又是谁呢? 当老师很辛苦,但去教书的时候,工资微薄以难以生活。 由于体制原因,优秀的人会避开教育,并寻找其他更有钱途的领域。教育行业质量差,师范生的教学方案质量也差,所以教育输出的人员的专业知识和道德素质都比较差劲,由此,越南教育变得越来越糟糕。 当前越南的教育环境不具备净化社会环境的能力。相反,教育环境受到社会污秽的侵袭。 即使在学校内部,欺凌的团伙也大量出现。致使越南校园充斥着社会不良分子。越南的教育体系已成为共产党的工具。党的目的就是造就文化盲的一代人,只知道党告诉他们什么,却不知道世界赋予了年轻人其他更加伟大的价值。 越共教育是以塑造“社会主义新人”为目的,同时也产生了一个非常有害的副产品,那就是社会不良习气严重污染教育环境。当教师和学生都没有独立思考的时候,就很容易将不良习惯带入教育环境中。这就是越南教育变成垃圾场的原因。