Chạy đại biểu Quốc hội để làm gì?

Link Video: https://youtu.be/wOAZmoTvuRI Ngày 27/11, RFA Tiếng Việt có bài bình luận “Chạy đại biểu Quốc hội 30 tỷ đồng” của tác giả Nguyễn Nhơn. Tác giả nhắc lại lời khai của cựu Đại biểu Quốc hội, doanh nhân Châu…
Đảng chống tham nhũng chỉ là “đánh trận giả”

Link Video: https://youtu.be/KXPpd8HqJSk Ngày 27/11, RFA Tiếng Việt có bài bình luận của tác giả Trần Hiếu Chân, với tựa đề “Vụ Vạn Thịnh Phát: Ban chỉ đạo Trung ương “đánh trận giả’”. Theo tác giả, nếu Đảng và Nhà…
Kỷ cương hành chính chưa chào đời

Link Video: https://youtu.be/Z9K9SNzRo10 Ngày 27/11, blog Trân Văn trên VOA Tiếng Việt có bài “Gậy golf vừa vụt vào thể chế, vừa quất vào mặt thường dân”. Theo đó, Văn phòng Chính phủ tuần rồi gửi công văn hỏa tốc…