Giá cổ phiếu VinFast từ trên trời rơi xuống vực

Link Video: https://youtu.be/e37xfIJiZZc Ngày 19/10, VOA Tiếng Việt loan tin “Giá cổ phiếu VinFast rơi xuống đáy mới dưới 6 đô la; hãng lỗ 5,9 đô la từ 2020”. Theo đó, giá cổ phiếu của hãng ô tô điện Việt…