Gom quyền lực đặt trên đôi chân cà lết, ông Tổng khiến cuộc chiến cung đình khốc liệt hơn