Ông Trọng thúc, ông Nên “chạy thục mạng”!

Link Video: https://youtu.be/m-q4EJTagtc Chưa có năm nào như năm nay, cuối năm Nhâm Dần, Đảng choảng nhau một trận nảy lửa, làm trụ Chủ tịch nước rụng ngay trước vạch đích của năm mới. Rồi sau đó là những ngày…