Xuất khẩu của Đức giảm trong tháng 11

Xuất khẩu của Đức đã bị ảnh hưởng vào tháng 11 năm 2022, với xuất khẩu giảm so với tháng trước. Nhưng cũng có tin tức tích cực. Sự suy giảm thương mại với các nước mua hàng quan trọng…
Thủ tướng Đức đã đến với chiến tranh

Việc giao xe tăng “Marder” của Đức cho Ukraine là đúng. Nhưng nó cũng cho thấy nước Đức khó có thể thoát khỏi logic quân sự của chiến tranh như thế nào – kể cả Thủ tướng. Và thủ tướng…