NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM, MẠNG NGƯỜI RẺ RÚNG

Hôm nay, tác giả Đỗ Ngà đã gửi cho Thoibao.de một bài viết với tựa đề “Ngành xây dựng Việt Nam, mạng người rẻ rúng”. Nội dung như sau: Trước đây tôi từng làm việc trong ngành xây dựng, và…
Rào cản nào đối với mối quan hệ song phương Việt – Mỹ

Link Video: https://youtu.be/oF3Hi0kG1q0 “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” được xem là mức cao nhất trong quan hệ song phương, dưới đó là “đối tác chiến lược” và “đối tác toàn diện”. Từ 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn…
“Bảo tồn văn hóa” để bảo vệ Đảng Cộng sản

Link Video: https://youtu.be/Yp4eIlHog0Q Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, việc tiếp tục duy trì nền kinh tế bao cấp tập trung đã không còn phù hợp nữa, các nước Cộng sản còn sót lại như Việt Nam và Trung…