Nguyễn Trọng Nghĩa và giấc mơ Bộ Chính trị chưa thành

Link Video: https://youtu.be/isUe4oeLrYA Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trước đây là Thượng tướng – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ rất lâu. Ông đảm nhận chức vụ này từ năm 2012 đến 2021, trải qua 2 đời Chủ nhiệm…
Vietnam’s tourism: Foreign visitors have no desire to return

On December 23, on the online newspaper VnExpress, there was an article titled “I want to leave as soon as I come to Vietnam as a visitor” by Crisensean. The article describes the author’s discomfort during a trip to Vietnam…