Nắm Tổng Cục 2 và cơ hội làm trùm cho Thủ Phạm

Link Video: https://youtu.be/po5-IMIRLd0 Hiện nay Tổng Cục tình báo Bộ Công an, tức là Tổng Cục 5 đã bị ông Nguyễn Phú Trọng cho giải tán năm 2018. Nguyên nhân là lúc đó, với vai trò Bí Thư Quân Ủy…
Còn một cửa duy nhất và cơ hội cuối cho Tô Lâm?

Link Video: https://youtu.be/5HVa2TefRRs Tô Lâm sinh năm 1957, hiện nay là đúng 65 tuổi. Tuổi 65 là tuổi giới hạn, nếu không chui vào Tứ trụ thì bất kỳ ai cũng phải về vườn dù cho đang là Ủy viên…