Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội đình chỉ cấp Visa cho hộ chiếu mới của Việt Nam!

Trang Facebook của Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội thông báo đình chỉ cấp Visa cho hộ chiếu mới của Việt Nam hôm 1.8.2022

Sau khi Đại sứ quán Đức tại Hà Nội thông báo hôm 27.7.2022 về việc tạm đình chỉ cấp Visa cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam, thì hôm 1.8.2022, Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Hà Nội cũng công bố thông tin tạm dừng cấp visa cho những hộ chiếu mới này.

Nội dung được phía Tây Ban nha đưa ra trên trang Facebook của cơ quan đại diện ngoại giao này như sau:

” THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
Từ ngày 1/7/2022, các cơ quan Việt Nam triển khai cấp hộ chiếu mẫu mới cho công dân Việt Nam (bìa màu xanh tím than). Trên mẫu mới này không thể hiện thông tin về Nơi sinh của người mang hộ chiếu. Đây là một thông tin quan trọng để xác định danh tính cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để xử lý các đơn xin thị thực Schengen. Hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền của Tây Ban Nha, cùng phối hợp với các quốc gia thành viên khác trong khối Schengen, đang tiến hành phân tích kỹ thuật. Các quy định hiện hành không cho phép việc cấp thị thực Schengen cho các công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin Nơi sinh dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực.
Trước tình hình này, người xin thị thực Schengen cần lưu ý:
– Cho đến khi các cơ quan trung ương có thẩm quyền trong khối Schengen chưa đưa ra được quyết định về việc có tiếp nhận hay không mẫu hộ chiếu mới mang bìa màu xanh tím than của Việt Nam, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội không thể tiếp nhận đơn xin thị thực Schengen đối với mẫu hộ chiếu mới này cho đến khi có thông báo mới.
– Các đơn xin thị thực Schengen với hộ chiếu trước đây của Việt Nam (bìa xanh lá) có thể hiện nơi sinh và vẫn còn hạn vẫn được tiếp nhận và xử lý bình thường.
Những người có ý định nhập cảnh vào các nước thành viên trong khối Schengen nên liên lạc với Đại sứ quán của các nước đó để xác nhận thông tin liên quan, để tránh gặp khó khăn khi làm thủ tục nhập cảnh tại biên giới giữa các quốc gia trong khối Schengen.
Chúng tôi rất tiếc vì những bất tiện này nằm ngoài ý muốn của Đại sứ quán và chúng tôi sẽ cập nhật kịp thời thông tin về các diễn biến tiếp theo.
ANUNCIO IMPORTANTE:
Las autoridades de Vietnam comenzaron el 01.07.22 la emisión gradual de nuevos modelos de pasaportes vietnamitas (con libretas azules). Se ha comprobado que los hay que no incluyen el campo de lugar de nacimiento de su titular. Este campo es considerado esencial para la identificación de la persona y es obligatorio para procesar las solicitudes de visado Schengen. Actualmente, en coordinación con otros Estados Miembros del espacio Schengen, las autoridades competentes en España están analizando esta cuestión a nivel técnico. La normativa vigente impide la emisión de visados Schengen a los titulares de pasaportes cuya identidad no puede quedar debidamente acreditada al carecer de este campo su libreta.
Ante esta situación sobrevenida, los solicitantes de visados Schengen deben tener en cuenta que:
• hasta que pueda alcanzarse una decisión por las autoridades centrales competentes en el espacio Schengen sobre la admisibilidad o no de estos nuevos tipos de pasaportes vietnamitas azules, la Embajada de España en Hanoi no podrá admitir a trámite solicitudes de visado Schengen con este nuevo tipo de pasaporte vietnamita hasta nuevo aviso.
• Las solicitudes de visado Schengen que se presenten con las libretas de pasaporte anteriores (con libretas verdes) que sí incluyen el campo de lugar de nacimiento y siempre que no hayan caducado aún, sí podrán admitirse a trámite y procesarse con normalidad como venía siendo habitual.
Aquellas personas que tuvieran previsto viajar a varios Estados del espacio Schengen, les recomendamos se pongan en contacto con las Embajadas respectivas para recabar información al respecto, pues podrían encontrar dificultades para ser admitidos en las respectivas fronteras nacionales interiores.
Lamentamos los inconvenientes de esta situación, ajena a la voluntad de esta Embajada, y les mantendremos puntualmente informados de la evolución de la misma”.

Dự kiến trong thời gian ngắn sắp tới, sẽ có thêm các nước khác thuộc liên minh châu Âu đưa ra các thông báo tương tự đối với hộ chiếu mới của Việt Nam.

Dư luận cho rằng, đây là sai lầm của Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là Bộ trưởng Tô Lâm, ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm và giải trình trước Ủy ban Kiểm tra tra Trung ương về vụ việc đang ngày một lan rộng, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trong này.

Trung Khoa – Thoibao.de