Nguyễn Đức Chung từng bị Tổng cục 2 chơi sát ván?

Link Video: https://youtu.be/dH9worXM1bw Đứng đầu Tổng cục 2 là ông Phạm Ngọc Hùng, còn gọi là Hùng Tút. Tương tự như người tiền nhiệm Nguyễn Chí Vịnh, ông Phạm Ngọc Hùng khá ngang ngược vì ỷ mình đang nắm những…