Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn: Phan Văn Mãi vây đánh “tàn quân” của Phương Hằng