Nhiệm vụ của Nguyễn Hòa Bình thất bại, tên tuổi bị bại lộ. Vì sao bị lộ?