Em trai Phạm Nhật Vượng ra tù quậy tưng? Liệu Nguyễn Thanh Phượng có liên quan?