“Trảm” tướng Thanh Long, Bộ Y tán loạn, phó tướng tháo chạy “như ong vỡ tổ”

Bình luận