Ông Trùm ở xó nào? Boongke nào giúp Vũ Đức Đam vô hiệu hóa đòn hiểm của ông Trọng?