Đường đua vào trại giam, Thanh Long chính thức qua mặt Kim Tiến. Kim Tiến cố lên!

Bình luận