Chuyện không thể đùa, chiếc ghế “mạt vận” sau khi Chu Ngọc Anh bỏ lại, ai tiếp theo?