Phu nhân ông Quyết thoát hiểm trong gang tấc, tài hay hên?