“Treo đầu dê, bán thịt chó” – Chùa Phổ Đà chống lại quyết định của Chính quyền Đức

Văn bản trả lời thoibao.de của quận Lichtenberg hôm 13.5.2022 về vụ Chùa Phổ Đà:

” Rất cảm ơn câu hỏi của quý vị. 

Về vụ ngôi chùa ở Marzahner Str. 17, chúng tôi cung cấp thông tin như sau:

Đơn xin xây dựng chùa này đã bị bác bỏ từ năm 2017. Mặc dù vậy, chùa vẫn tiến hành xây dựng không phép, hoặc có thể là việc xây dựng đã được khởi công từ trước đó rồi.

Năm 2019, sau khi biết thông tin về công trình xây dựng không phép này, quận đã nghe tường trình trước khi 

quyết định cấm sử dụng và gỡ bỏ các công trình đã xây dựng không phép. 

Những người đang sử dụng công trình đã xin cho phép sử dụng tiếp trong một thời gian có hạn để họ tìm địa điểm mới. Hạn thời gian này đã được những người sử dụng xin kéo dài nhiều lần.

Lần kiểm tra gần đây nhất là vào ngày 29.4.2022. Tại hiện trường đã được xác định rõ là, chùa vẫn còn hoạt động. 

Việc bác bỏ đơn xin phép xây dựng chùa là dựa trên cơ sở của các điều quy định trong luật quy hoạch.

Quyết định bác bỏ đơn xin phép xây dựng chùa năm 2017 không có đơn kháng nghị, vì thế, Quyết định này vẫn đang còn hiệu lực.” 


Văn bản tiếng Đức:

vielen Dank für Ihre Anfrage. Zu der Pagode in der Marzahner Str. 17 kann Ihnen Folgendes mitteilt werden:

Der Bauantrag für die Pagode wurde im Jahr 2017 versagt. Das Vorhaben wurde dennoch ohne Baugenehmigung ausgeführt bzw. war z.T. schon vorher ausgeführt worden. Nachdem das Bezirksamt 2019 von dem nicht genehmigten Bau Kenntnis erhalten hat, wurde eine Anhörung vor Nutzungsuntersagung und Beseitigung der nicht genehmigten Anbauten durchgeführt. Daraufhin baten die Nutzer um eine befristete Duldung, um sich neue Räumlichkeiten zu suchen. Die Frist zur Suche der Räumlichkeiten wurde auf Bitten der Nutzer mehrfach verlängert.

Die letzte Kontrolle erfolgte am 29.4.2022. Dabei wurde festgestellt, dass die Pagode weiterhin in Betrieb ist.

Die Versagung des Bauantrages der Pagode erfolgte aus planungsrechtlichen Gründen. Widerspruch wurde gegen die Versagung 2017 nicht eingelegt, weshalb die Versagung bestandskräftig wurde.

Mit freundlichen Grüßen aus der Pressestelle

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Büro des Bezirksbürgermeisters

Pressestelle

Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin“